सदस्यको पहिचान सम्वन्धी कागजात तथा विवरण (KYM) भर्ने सम्वन्धि सूचना

Contact us
  • 25 Sep, 2019

सदस्यको पहिचान सम्वन्धी कागजात तथा विवरण (KYM) भर्ने सम्वन्धि सूचना

ज्योतिपुञ्ज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरुलाई यस संस्थाको कार्यालयमा उपस्थित भई सदस्यको पहिचान सम्वन्धी कागजात तथा विवरण (KYM) भरिदिनुहनु अनुरोध गर्दछौं ।

Share this post?