कर्जा शिर्षक  कर्जा अवधि  ब्याजदर(मासिक किस्ता भुक्तानी)
कृषि कर्जा अधिकतम ७ वर्ष १२.५०%
उद्यमी कर्जा अधिकतम ७ वर्ष १३.५०%
आवास कर्जा अधिकतम ७ वर्ष १३.९९%
शैक्षिक कर्जा अधिकतम ७ वर्ष १३.९९%
आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा +२.००%
बचत जमानी कर्जा १३.५०%