वित्तीय रिपोर्टहरू

  शिर्षक डाउनलोड
  १३औं साधारण सभा वार्षिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  १२औं साधारण सभा वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ डाउनलोड
  ११औं साधारण सभा वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ डाउनलोड
  १०औं साधारण सभा वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ डाउनलोड
  जेठ मासिक प्रतिवेदन २०८१ डाउनलोड
  बैशाख मासिक प्रतिवेदन २०८१ डाउनलोड
  चैत्र मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  फागुन मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  माघ मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलाेड
  पौष मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  मंसिर मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  कार्तिक मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलाेड
  असोज मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  भदौ मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  साउन मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  असार मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  जेठ मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  बैशाख मासिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
  चैत मासिक प्रतिवेदन २०७९ डाउनलोड
  फाल्गुन मासिक प्रतिवेदन २०७९ डाउनलोड