सदस्य स्वागत तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

ज्योतिपुञ्ज सहकारीको लुभू सेवा केन्द्र स्थित “सदस्य स्वागत तथा अभिमुखिकरण” कार्यक्रम सम्पन्न।
उपस्थित सदस्य महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।